کل بازديدکنندگان : 2239          امروز : جمعه ، 2 آبان 1393    ساعت :

 
  • abc1
هماتولوژی

بخش هماتولوژی طیف وسیعی از آزمایشات خون شناسی را انجام می دهد،از نکات مهم در بخش هماتولوژِ کالیبره کردن مداوم دستگاه ها توسط خون کنترل های خارجی می باشد و سبک نتایج مطلوب بر اساس خون کنترل های خارجی تایید کننده صحت جوابهای بخش هماتولوژی است.

آزمایشات به صورت روزانه انجام می شود بر اساس مدت زمان آزمایش طی همان روز یا روز بعد قابل گزارش است.

تجهیزات بخش هماتولوژی به شرح زیر است:

  • Full diff Nihon koden، cell Tuc E
  • Orfee cell counter
  • M2 Coagolumeter
  • ESR Reader linear 

 تست هایی که در این بخش انجام می شود:

CBC ,Diff ,ESR ,Retic Count

 Blood Group , Rh ,DU Factor

Hb Electrophoresis , Hb A2 , Hb F

Coomb's

LE cell

Osmotic Fragility

Sickling test

BT , CT 

PT , PTT ,INR

Fibrinogen

Protein C , Protein S

FDP

Anti Thrombin 111

D-Dimer